Advertisement

Vandalismi on silmiinpistävää sivun tiedon tai rakenteen tahallista vahingoittamista vastoin omistajan/hallintoryhmän tahtoa. Verkkoyhteisön projektin puitteissa, muita katsojia yritetään tahallaan ärsyttää vahingoittamalla sisällön hyödyllistä osuutta.

Oleta muilta hyvää tahtoa

Yhteisön hyödyllinen sisältö on se mikä ytimekkäästi ja tarkasti kuvaa aiheeseen liittyvän tärkeän tiedon merkittävintä rajaa. Wikia-projektin yhteydessä, tärkeän tiedon vähentämistä yhteen ainoaan näkökulmaan voidaan pitää vandalismina. Hyvän tahdon ylläpitämisessä on kuitenkin mahdollista pitää yhden näkökulman muokkausta lisätietona, jota käyttäjä pitää tarpeellisena lisätietona tai aliedustettuna. Sellaisessa tapauksessa, siitä on hyötyä projektille kertomaan mikä on tehokkaampi keino tuoda tämä tieto päivänvaloon, mutta säilyttää samalla artikkelissa jo valmiina oleva tieto. Sanomalla jotakuta vandaaliksi, teemme lähes aina syytöksestä totta. Sen sijaan, lisäkärsivällisyys voi antaa tälle mahdollisuuden tulla hyväntahtoisemmaksi käyttäjäksi.

Kriittisen massan välttäminen

Vandalismi alkaa yleensä kovaotteisessa muodossa, mikä ei koskaan ole tehokas tapa viedä asiaa perille wikia-yhteisön sisällä. Voimme heti alkuun tukahduttaa sen selittämällä miten tehokkaampi tapa on tehdä ehdotuksia ja työskennellä muiden kanssa. Mutta jos yritämme vieraannuttaa muokkaajan, vandalismi voi muuttua tavaksi kostaa. Wikian moottori on kirjoitettu minimoimaan pilailun vaikutukset ja jopa käsitellä muutamia täysin kostonhimoisia vandaaleja, mutta se ei voi käsitellä kokonaista vandalismiliikettä, joka on saavuttanut kriittisen massan eli tilanteen, jossa reagoimme vandalismiin olettamalla käyttäjiltä pahaa tahtoa ja siten luomalla lisää kostonhaluisia muokkaajia. Projektin lähestyessä kriisitasoja, hyvän tahdon olettaminen käy yhä vaikeammaksi ja ajalle intensiivisemmäksi, mutta jokainen ystävällinen ja kärsivällinen teko etäännyttää projektia pois kriittisestä massasta.

Voimme heti alkuun tukahduttaa sen selittämällä miten tehokkaampi tapa on tehdä ehdotuksia ja työskennellä muiden kanssa. Jos me vieraannuttaa toimittaja kuitenkin, ilkivalta voi muuttua muotoon koston. Wikia moottori kirjoitetaan minimoimaan toisten kustannuksella pilailemisen vaikutuksia, ja kykenee jopa käsittelemään muutamia täysin palaneita kostonhimoisia vandaaleita, mutta se ei voi käsitellä ilkivallan liike, joka on saavuttanut kriittisen massan, tilanne jossa reagoimme ilkivallan olettaen vilpillisessä mielessä ja siten luoda enemmän kostonhimoinen toimittajat. Koska hanke lähestyy kriisiä edeltäneelle tasolle, sitä on vaikeampi ja enemmän aikaa intensiivinen olettaa hyvässä uskossa, mutta jokainen teko ystävällisyyden ja kärsivällisyyden siirtää hankkeen pois kriittisen massan.

Vandalismin käsitteleminen

Yleensä paras tapa käsitellä vandalismia on kumota se, estää vandaali, ja jättää huomioimatta kaikki tämän yrityksen vaivata sinua yhtään enempää. Löytääksesi lisätietoa aiheesta, suosittelemme näitä kolmea ohjesivua, jotka käsittelevät näitä vaiheita yksityiskohtaisemmin:

Vandalismin torjunnan auttamiseksi, ylläpitäjät voivat laittaa täytäntöön seuraavat toimenpiteet:

Wikiassa on usein käytetty kahta vandalismin vastaista laajennusta. ProtectSite estää tietyiltä käyttäjiltä perustoiminnot, kuten muokkaaminen, sivujen luomisen tai kuvien lataaminen, enintään 12 tunnin ajaksi. Jos wikialla on edessä varsinen vandalismiaalto, VSTF tai Wikian henkilökunta voivat ottaa ProtectSiten käyttöön estääkseen uusia, rekisteröitymättömiä, tai jopa pysähtymättömiä käyttäjiä tekemästä näitä asioita. Toinen laajennus on AbuseFilter, jonka avulla taitavat koodaajat voivat torjua tehtyjä muokkauksia tiettyjen ehtojen täyttyessä, yleensä silloin, jos tekstiin sisältyy tietty luokka tai jokin sopimaton sana.

Mustat listat ovat luetteloita sivuista, joihin Wikian ulkoasun tietyt ominaisuudet eivät päde. Esimerkiksi kuvien musta lista on nähtävissä sivulla Järjestelmäviesti:Photosblacklist. Siellä ylläpitäjät voivat luetella kuvia, jotka eivät ole nähtävissä viimeisimpien kuvien joukossa. Toinen musta lista käsittelee luokkia ja on nähtävissä sivulla Järjestelmäviesti:Categoryblacklist. Siellä ylläpitäjät voivat luetella luokkia, jotka eivät nähtävissä Luokat-työkalupalkissa sivun alaosassa.

Wikian henkilökunta voi pyydettäessä myös estää tuntemattomien käyttäjien (tunnistettavissa IP-osoitteilla) muokkaukset mikäli ne jatkuvasti aiheuttavat ongelmia wikialle.

Katso myös

Lisätiedot ja palaute

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.