FANDOM


Help-Template-types-1

Mallinetyyppien vaihtoehdot

Mallinetyypit tarkoittavat jokaisen mallineen luokittelua tyypin mukaan, kuten 'infobox' (tietolaatikko), 'navbox' (navigointilaatikko) tai 'quote' (lainaus).

Tyyppien lisääminen mallineisiin tekee wikiasi yhteisöstä älykkäämmän ja mallineistasi helpommin järjesteltäviä! Tieto mallinetyypeistä tehostaa Oivalluksien toimintaa ja ryhmittää mallineesi automaattisesti sivulla Toiminnot:Mallineet. Lisäksi tämä tieto auttaa Fandomia artikkeleiden näyttämisessä mobiiliulkoasullamme parhaalla mahdollisella tavalla painottamalla tiettyjä tyyppejä (lainauksia, kontekstilinkkejä, tietolaatikoita) ja jättämällä vähemmän painottamatta ne, jotka eivät toimi niin hyvin (esimerkiksi navigointilaatikot).

Mallineen luokittelu on helppoa, ja olemme työstäneet myös automaattista (tai "konetyyppistä") havainnointia, joka kattaa monia tapauksia - joten luokittelun ei pitäisi vaatia kovin paljon työtä. Tarvitset kuitenkin koneidemme kanssa hieman apua, sillä ne eivät ole niin älykkäitä kuin sinä.

Tarkempaa taustatietoa ominaisuudesta löytyy tästä {{#NewWindowLink:http://community.wikia.com/index.php?title=User_blog:DaNASCAT/Template_Types:_A_Smarter_Categorization_System%7Cmallinetyyppejä koskevasta blogiartikkelista}}!

Miten tämä toimii?Muokkaa

Help-Template-types-2

Mallinetyyppi näytettynä mallinesivulla

Help-Template-types-3

Mallinetyypin ilmoitus klassisessa muokkaimessa

Mallineen nykyinen tyyppi näkyy mallinesivun otsikon alla. Tyyppiä voivat muuttaa vain kirjautuneet käyttäjät, joilla on lupa muokata artikkelia.

Päivitykset ovat tehtävissä mallinesivun kautta, muokkaimen oikean reunan kautta, kun muokkaat mallinetta. Valikko mallinetyypin valitsemiseen aukeaa klikkaamalla sivulla näytettyä tyyppiä tai sen vieressä olevaa kynäkuvaketta.

Lisäksi on dialogi, joka kysyy mallinetyyppiä aina, kun luot uutta mallinetta tai julkaiset muutoksen mallineesta, jolle ei ole asetettu tyyppiä.

Luokitusvalintasi kirjaa yli kaikki automaattiset – järjestelmän havaitsemat – luokitukset.


Joukkomuokkaukset Muokkaa

Help - Template Classification bulk edit button

Ylläpitäjät voivat joukkomuokata mallinetyyppejä luokkasivujen kautta. Jos luokkaan kuuluu yksi tai useampi malline, 'Muokkaa' -painikkeen vetovalikon alla näkyy vaihtoehto 'Bulk edit template type'.

Kun joukkomuokkaus tallentuu, kaikki aiemmin asetetut tyypit ylikirjaantuvat.

Jos luokassa on millä tahansa nimiavaruudella yli 150 sivua, muutostesi tallentuminen ja oikean tyypin asettuminen voivat kestää hieman.


Loki Muokkaa

Mallineen luokitukseen tehdyt muutokset ovat nähtävissä sivulla Toiminnot:Loki ja ovat rajattavissa 'Template type' -valinnan kautta.

MallinetyypitMuokkaa

Alla ovat lueteltuna nykyiset mallinetyypit. Joidenkin tyyppien välillä on päällekkäisyyksiä, joten suosittelemme, että valitset tyypin, joka on kunkin mallineen kohdalla yksityiskohtaisin.

Huomautus: nämä saatetaan päivittää tulevaisuudessa palautteesi perusteella – voit kertoa vapaasti omia ajatuksiasi lomakkeen Toiminnot:Contact/feedback kautta.

Tietolaatikko (Infobox)Muokkaa

Tietolaatikot näyttävät artikkelin oleellisimman tiedon laatikossa artikkelin yläosassa. Ylensä ne näkyvät sivun oikealla puolella, mutta toivat joskus niiden leveys voi kattaa koko sivun.

Esimerkkejä


Lainaus (Quote) Muokkaa

Monet yhteisöt käyttävät lainausmallineita korostaakseen merkittäviä tekstinpätkiä kuten lyriikoita, katkelmia kirjoista, puhuttua dialogia, tai otteita haastatteluista ja uutisartikkeleista. Nämä mallineet sisältävät usein joko lainauksen yhdestä lähteestä tai dialogin useiden ihmisten väliltä.

Esimerkkejä


Navigaatiolaatikko (Navbox)Muokkaa

Navigaatiolaatikkomallineet näyttävät lukijoille laatikoidun luettelon organisoiduista linkeistä aiheeseen liittyviin artikkeleihin, yleensä sivun alaosassa.

Mobiiliulkoasulla se on oletuksellisesti piilotettu.
Esimerkkejä


Huomautus (Notice)Muokkaa

Nämä mallineet, jotka tunnetaan myös silintereinä ja hälytyksinä, ilmoittavat lukijalle artikkelin statuksen, kuten sen onko artikkeli tynkä, onko siitä aiheeseen liittyvä täsmennyssivu, vai sisältääkö artikkeli juonipaljastuksia.

Huomautusmallineet näkyvät usein artikkelin yläosassa, mutta esiintyvät myös tietyissä osissa artikkelia tai sivun pohjassa.

Mobiiliulkoasulla se on oletuksellisesti piilotettu.
Esimerkkejä


Kontekstilinkki (Context-link)Muokkaa

Nämä mallineet ehdottavat toista sivua joka liittyy nykyisen sivun aiheeseen tai sen osioon. Kaksi yleisintä tämäntyyppistä mallinetta ovat “Pääartikkeli” tai “Kats omyös” ja niiden teksti näkyy kursivoituna. Niitä käytetään artikkelin tai sen osion yläosassa.

Esimerkkejä


Tietokuvake (Infoicon)Muokkaa

Näitä mallineita käytetään luomaan linkki tai tekstiä, jossa on pieni kuvauke. Nämä ovat erittäin suosittuja peliyhteisöissä edustamassa valuuttaa, esineitä, tai ohjainten painikkeita. Joissain tapauksissa, nämä mallineet näyttävät pelkän kuvakkeen ilman vastaavaa tekstiä. Nämä kuvakkeet ovat joskus linkitetty toisille sivuille.

Tietokuvakkeet voivat esiintyä kappaletekstin, tietolaatikoiden tai luettelomerkkien sisällä.

Visuaaliset esimerkit
Esimerkkimallineet


Vieritysruutu (Scrollbox)Muokkaa

Nämä mallineet näyttävät sisältönsä vieritettävässä laatikossa. Vieritysruutuja käytetään tilan säästämiseen artikkeleissa, joissa on erittäin pitkiä luetteloita.

Esimerkkejä


Lainaus (Citation) tai viittaus (Reference)Muokkaa

Nämä mallineet järjestelevät ja standardisoivat sitä miten sisällön lähteet näkyvät artikkelisivulla. Näitä voidaan käyttää artikkelissa joko yksittäisen viitteen tilalla tai rakentamaan viiteluettelo artikkelin alaosaan.

Näitä mallineita voi vaihtoehtoisesti käyttää <ref>-tunnisteilla tai rakentamalla linjassa olevia lainauksia.

Esimerkkejä


Kuva (Image), video, tai galleria (Gallery)Muokkaa

Minkä tahansa kuva-, video- tai galleriamallineen tarkoitus on standardisoida tai muuttaa yhden tai useamman kuvan näkyvyyttä artikkelisivulla.

Näitä käytetään usein rakentamaan gallerioita tai muotoilemaan sitä miten pikkukuvat näkyvät.

Esimerkkejä


DataMuokkaa

Malline, joka ei sovi ylläoleviin tyyppihin, mutta sisältää lisätietoa artikkelisivulle kuuluu tähän mallinetyyppiinn. Tähän kuuluvat (mutta eivät suinkaan rajoitu) mallineet, joita käytetään taulukoiden rakentamiseen, matemaattisten yhtälöiden tuottamiseen, tai eräs pieni tiedon (esimerkiksi kohteen hinta, pelin versionumero, jne.) näyttämiseen useammalla sivulla.

Esimerkkejä


DesignMuokkaa

Jos mallineen ainoa tarkoitus on vaikuttaa siihen millaiselta artikkelisivu (tai osa siitä näyttää), se pitäisi luokitella tähän mallinetyyppiin. Yleisiä käyttötarkoituksia ovat tunnisteiden lisääminen, tekstin ja taulukoiden visuaalisen näymän muokkaaminen, tai taulukon sisällön siirtäminen.

Esimerkkejä


Navigaatio (Navigation)Muokkaa

Jos mallineen ainoa tarkoitus on auttaa käyttäjiä tai muita muokkaajia löytämään toinen artikkelisivu tai luokka, se pitäisi luokitella tähän mallinetyyppiin. Esimerkkejä ovat sivun yläsaan lisätyt kuvakkeet, suositellut linkit muille sivustoille, luokittelijat, tai seuraajalaatikot.

Suosituin navigoaatiomallineiden tyyppi ovat navigaatiolaatikot ja kontekstilinkit, jotka ovat lueteltu aiemmin.

Esimerkkejä


Ei-artikkeli (Non-article)Muokkaa

Käytä tätä tyyppiä mikäli mallinetta ei käytetä ollenkaan artikkeleissa (sisältösivuilla). Esimerkiksi, jos mallinetta kätetään vain keskustelusivuilla, mallinesivuilla, tiedostosivuilla, käyttäjäsivuilla tai ainoastaan yhteisösi etusivulla.

Esimerkkejä:

Mallinetyypit ja luokat Muokkaa

Mallinetyypit on erillinen ominaisuus kuin mallineluokat. Koska luokkien käyttö aihtelee suuresti eri puolilla Fandomia, kumpikaan luokittelutapa ei vaikuta toisiinsa. Voitte jatkaa mallineluokkien käyttöä samalla tavalla kuin aiemminkin.

Katso myösMuokkaa

Lisätiedot ja palaute Muokkaa

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.